Български забележителности

България е сред първите 20 страни, подписали Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване на световното културно и природно наследство (приета в Париж на 16.11.1972 г., в сила от 1975 г.). Българските културни и природни паметници, включени в Списъка на световното културно и природно наследство, са девет: Казанлъшката гробница, Тракийската гробница край с. Свещари, Старият Несебър, Мадарският конник, Скалните църкви край с. Иваново (Русенско), Боянската църква, Рилският манастир и двата природни резервата – Пирин и Сребърна. Всички те са със специален статут и са защитени от Конвенцията.

http://zazz.info/images/gallery/2012_5/481_attach_3736_normal.jpg

Източник: Suny day